Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2021!

Ook in 2021 maken we werk van het Vlaanderen-brede netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. We zetten volop in op de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage waarbij toekomstige leraren basisonderwijs als tweede leraar meedraaien in de klas. Zij helpen de klasleerkrachten bij de ondersteuning van kinderen op maat. Grote onderwijskansen bieden is nu belangrijker dan ooit. Recente cijfers tonen immers aan dat de kloof tijdens de coronacrisis groter is geworden: kinderen die in armoede opgroeien hebben nu nog minder kans op schoolsucces dan hun klasgenoten zonder financiële kopzorgen. Krachtige leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs zijn dus van belang om alle kinderen maximaal te laten excelleren. Het Vlaanderen-brede Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk maakt daar in 2021 opnieuw werk van.

banner bij Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2021!
terug naar overzicht

Eerste Lerend Netwerk 26 februari 2021: Samen veerkrachtig en weerbaar!

Lees hier het programma. De linken naar de sessies staan op het programma! 

Schrijf je in via deze link.

Luister hier naar de podcast van Prof. Dr. Elke Van Hoof (VUB). Geniet met volle teugen van je wandeling:-) 

Nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting januari 2021

Lees hier!

Projecten hogescholen 2021

Specifieke foci vervolgtraject Kleine Kinderen Grote Kansen 2020-2021:

 
Inhoudelijke foci
1.     Verankering taalstimulering, kwaliteitsvolle interactie en warme relaties met het oog op gelijke kansen voor alle leerlingen in het basisonderwijs

2.     Verduurzaming en verbreding van Kleine Kinderen Grote Kansen-materie in de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs, het basisonderwijs én maximale samenwerking tussen welzijn en onderwijs: warme transities, diversiteit en kansarmoede.

 
Pedagogisch-didactische foci
1.     Versterking good practices teamteaching in stages en in de opleiding o.a. ter verduurzaming van de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage

2.     Versterking professionele leergemeenschappen in de basisschool en tussen lerarenopleidingen en basisscholen

 
Waardering van het lerarenberoep
Versterking van de beroepstrots van leraren in spe: we dragen bij aan een positieve beeldvorming van het lerarenberoep én kwaliteitsontwikkeling van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

De hogescholen maken keuze uit 1 inhoudelijke focus en 1 pedagogisch-didactische focus. 

terug naar overzicht