Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2021!

Ook in 2021 maken we werk van het Vlaanderen-brede netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. We zetten volop in op de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage waarbij toekomstige leraren basisonderwijs als tweede leraar meedraaien in de klas. Zij helpen de klasleerkrachten bij de ondersteuning van kinderen op maat. Grote onderwijskansen bieden is nu belangrijker dan ooit. Recente cijfers tonen immers aan dat de kloof tijdens de coronacrisis groter is geworden: kinderen die in armoede opgroeien hebben nu nog minder kans op schoolsucces dan hun klasgenoten zonder financiële kopzorgen. Krachtige leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs zijn dus van belang om alle kinderen maximaal te laten excelleren. Het Vlaanderen-brede Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk maakt daar in 2021 opnieuw werk van.

banner bij Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2021!
terug naar overzicht

Derde Lerend Netwerk 28 mei 2021: Samen naar meer sociale gelijkheid - Elke leraar is een taalbewuste leraar!

Lees hier het programma. 

Schrijf je in via deze link.

Plenaire sessie 'Grote taalleerkansen voor alle kinderen' - Dr. Carolien Frijns (UGent)

Bekijk hier de presentatie 'Grote taalleerkansen voor alle kinderen'

Inspiratiesessie 1: Hoe kunnen we een veeltalige STEM-didactiek toepassen met als doel om leerlingen van de lagere school beter te betrekken? - Annelore Blondeel, Joke Lippens en Geert Neyrynck (Hogeschool Vives)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname 

Inspiratiesessie 2: Taalscreening in kleuteronderwijs - Sofie Vandoninck (Centrum voor Taal en Onderwijs KULeuven)

De slides van deze inspiratiesessie kan je hier vinden. De taalscreening KOaLa zal voor het eerst worden afgenomen in het eerste trimester van het schooljaar 2021-2022. De handleiding met intro- en instructiefilmpje zal beschikbaar zijn vanaf begin juli 2021 op de website van het Ministerie van Onderwijs. Meer informatie over de taalscreening vind je hier. 

Inspiratiesessie 3: Het kinderrechtenkader als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid op school: participatie van leerlingen en ouders. - Charlotte Van Calster (UNICEF België), Goedroen Juchtmans (HIVA, KuLeuven) en Lien Labee (HoGent)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname

Inspiratiesessie 4: Kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs.Samenwerken en samen professionaliseren. This is not a toolbox!- Sandra Van der Mespel (VBJK), Sabine Vanhoute (Karel de Grote-hogeschool Antwerpen), Kaat Verhaeghe/Leen Rosiers (Erasmushogeschool Brussel) en Erika de Bonte (zorgcoördinator basisschool Maria Boodschap)

Bekijk hier de presentatie en een introductie van het project. 

Bekijk hier de opname

Inspiratiesessie 5: Sprekend leren in de 2e en 3e graad lager onderwijs- Dr. Jan T’Sas (Universiteit Antwerpen)

Bekijk hier de presentatie

Tweede Lerend Netwerk 2 april 2021: Samen naar meer sociale gelijkheid!

Lees hier het programma. 

Schrijf je in via deze link.

Plenaire sessies 'voorstelling projectplannen hogescholen'

Powerpointpresentaties/filmpjes: 
AP Hogeschool Antwerpen
Arteveldehogeschool Gent
Erasmushogeschool Brussel
Hogeschool Gent
Howest
Karel de Grote-hogeschool Antwerpen
Odisee
PXL Hogeschool
Thomas More Kempen
Thomas More Mechelen
UCLL
Vives Noord
Vives Zuid

Opnames
Bekijk hier de opname - projectplannen hogescholen deel 1
Bekijk hier de opname - projectplannen hogescholen deel 2

Inspiratiesessie 1: De kracht van partnerschappen met een muzisch tintje! - Karen Reekmans (Hogeschool PXL)

Bekijk hier de presentatie.

Bekijk hier de opname.

Inspiratiesessie 2: Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten - Maai Huyse & Marieke Vandersmissen (Hogeschool UCLL)

Bekijk hier de presentatie. 

Bekijk hier de opname.

Inspiratiesessie 3: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en
betaalbaar onderwijs - Marijn Somers & Deborah Jonckheere (vzw Krijt)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname.

Inspiratiesessie 4: Reflecteren over armoede, digitaal leerpad rond armoede - Aaron Van Parys (Onderwijscentrum Brussel) & Michelle Venneman (Hogeschool Odisee Brussel)

Bekijk hier de presentatie. 

Bekijk hier de opname.

Eerste Lerend Netwerk 26 februari 2021: Samen veerkrachtig en weerbaar!

Lees hier het programma. 

Schrijf je in via deze link.

Podcast Prof.Dr. Elke Van Hoof (VUB)

Luister hier naar de podcast van Prof. Dr. Elke Van Hoof (VUB). Geniet met volle teugen van je wandeling:-) 

Interactieve plenaire sessie: Een kompas voor veerkracht, Anton Stellamans

Bekijk hier de presentatie: een kompas voor veerkracht, Anton Stellamans 

Lees hier het extra document uit de chat een kompas voor veerkracht, Anton Stellamans

Inspiratiesessie 1: : Focus op de persoon in de lerarenopleiding Katrien Hens (Karel de Grote hogeschool lager onderwijs)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname

Inspiratiesessie 2:  Veerkracht en schoolontwikkeling in lerarenopleiding lager onderwijs
Annekatrien Depoorter (Arteveldehogeschool)

Bekijk hier de opname

Inspiratiesessie 3: Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke, Dr. Carolien Frijns (UGent)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname

Sessie 4: Bouwen aan veerkracht in de opleiding kleuteronderwijs
Marlies Vanderhaeghen (Arteveldehogeschool)

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname

Nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting januari 2021

Lees hier!

Projecten hogescholen 2021

Specifieke foci vervolgtraject Kleine Kinderen Grote Kansen 2020-2021:

 
Inhoudelijke foci
1.     Verankering taalstimulering, kwaliteitsvolle interactie en warme relaties met het oog op gelijke kansen voor alle leerlingen in het basisonderwijs

2.     Verduurzaming en verbreding van Kleine Kinderen Grote Kansen-materie in de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs, het basisonderwijs én maximale samenwerking tussen welzijn en onderwijs: warme transities, diversiteit en kansarmoede.

 
Pedagogisch-didactische foci
1.     Versterking good practices teamteaching in stages en in de opleiding o.a. ter verduurzaming van de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage

2.     Versterking professionele leergemeenschappen in de basisschool en tussen lerarenopleidingen en basisscholen

 
Waardering van het lerarenberoep
Versterking van de beroepstrots van leraren in spe: we dragen bij aan een positieve beeldvorming van het lerarenberoep én kwaliteitsontwikkeling van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

De hogescholen maken keuze uit 1 inhoudelijke focus en 1 pedagogisch-didactische focus. 

terug naar overzicht