Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Hefboom Omgaan met diversiteit

 Diversiteit en verscheidenheid is de norm in de huidige samenleving. Dat als een bron en een verrijking zien en benutten, kun je leren.

Hieronder vind je materiaal, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom Omgaan met diversiteit
terug naar overzicht

Kleu(te)rRijk: Anatomie van een sociaal bewuste boekenhoek. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

Kleu(te)rRijk: Anatomie van een sociaal bewuste boekenhoek

Het samenstellen van een gevarieerde en aantrekkelijke boekenhoek is een belangrijke taak van de leerkracht. Welke boeken kunnen gesprek en taal uitlokken en welke boeken lijken aantrekkelijk maar vermijd je beter? In deze workshop focussen Eva Dierickx & Kato Luyckx (Artesis Plantijn Hogeschool) op het bewust opbouwen van een boekenhoek die spiegels en vensters biedt voor alle kinderen in onze superdiverse samenleving.

Bekijk hier de presentatie

Bekijk hier de opname

Extra informatie?

  • Lees het artikel '4 do's en don'ts van een inclusieve, multiculturele boekenhoek'

Van blind naar bewust. Werken aan gelijke kansen in mijn klas. Presentatie slotevent 5 oktober 2020

Eva Dierickx (kleuterleerkracht, lerarenopleider en onderzoeker AP hogeschool): bekijk hier de sessie.

PowerPoint-presentatie

Didactief! Werk maken van gelijke kansen!

Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs' zijn twintig wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Lees hier!

Als leraar wil je het beste voor je leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk iedereen gelijke kansen geeft? En dat je jongens én meisjes op hun talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordeelt?

Dit boek geeft inzicht in hoe verwachtingen van leraren tot stand komen en welke invloed dat heeft op de prestaties van leerlingen. Het helpt je om bewuster werk te maken van gelijke kansen.

Lector Linda van den Bergh (Fontys) en hoogleraren Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) selecteerden uit de schatkamer van het internationale onderwijsonderzoek twintig kernpublicaties.

Onderwijsjournalisten Bea Ros en Monique Marreveld beschrijven in een aanstekelijke en heldere stijl de kerninzichten, met ruim aandacht voor praktische tips. Een inspirerend boek voor alle leraren die hun leerlingen het beste willen bieden.

Prof Piet Van Aevermaet over diversiteit, inclusie en meertaligheid

Luister hier

DIVA: DIVersiteit in Actie

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

Zet diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of op school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden die je op Diva vindt!

De blik van de Yeti, Michel Vandenbroeck

Door wie? VBKJ
Voor wie? kinderopvang, scholen, lerarenopleiding

Inhoud:

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen.

Dit boek neemt je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels zoals Kuifje in Tibet, langs onderzoeksresultaten en praktijkverhalen uit binnen- en buitenland. Gaandeweg krijg je nieuwe inzichten over opvoeden in diversiteit. Tegelijk reikt dit boek ideeën aan om dit in jouw organisatie concreet aan te pakken.

Dit boek toont professionals niet alleen hoé je kunt opvoeden met respect voor diversiteit, maar ook hoe belangrijk dit is. Iedereen heeft er baat bij dat mensen respectvol met elkaar kunnen samenleven, we moeten kinderen daarin begeleiden en ondersteunen. Kinderopvang en school en alle andere organisaties waar jonge kinderen met hun gezin komen, hebben daarin een cruciale rol.

Meer info: https://vbjk.be/nl/publicaties/blik-van-de-yeti 

Tips om te leren van elkaars diversteit

Dit fragment komt uit het nieuwe educatief project Expeditie WareWare van Studio Globo voor de derde kleuterklas en 1stegraad lager onderwijs, waarin leren van elkaar centraal staat: leren van elkaars talenten, gewoonten, ervaringen, mening, … Allemaal elementen die deel uitmaken van de brede diversiteit die aanwezig is in elke klas. Diversiteit is immers meer dan enkel de verschillende uiterlijke kenmerken of etnisch-culturele achtergrond van je leerlingen. Diversiteit zit hem ook in de gewone dagdagelijkse kleine dingen: hoe en wat je eet, om hoe laat je moet gaan slapen en of je ’t leuk vindt om in je blootje rond te lopen… Allemaal thema’s waarin we elkaar kunnen vinden maar ook kunnen verschillen, waarmee we leren van elkaar én elkaar beter leren kennen. Leren van elkaars diversiteit! Lees meer

Vlaamse klassen worden superdivers, Dirk Geldof

Over superdiversiteit, armoede, meertaligheid.

Bekijk zeker deze video van Klasse. 

Kwaliteitsvolle en empowerende dienstverlening: een visie op werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Werken met kansarme en/of allochtone gezinnen en goed afgestemd inspelen op hun ondersteuningsvragen is niet altijd eenvoudig. Kind en Gezin zoekt voortdurend naar manieren om de toegang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen tot de dienstverlening te vergemakkelijken. Kind en Gezin wil ook de ondersteuning beter laten aansluiten op de vragen van gezinnen. Het gaat dan zowel om het begrijpen van gezinnen vanuit hun perspectief als om het inzetten van meer specifieke ondersteuningsvormen (opvoedingsondersteuning, bemiddelen en begeleid doorverwijzen, …).

Dit draaiboek biedt een kader om te kijken naar het kwaliteitsgericht werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Tegelijk wil het een houvast geven om dit in de dagdagelijkse praktijk om te zetten. Achteraan vind je een lijst van 6 armoedecriteria die ook terugkomen in de jaarlijkse rapporten ‘Kind in Vlaanderen’ (zie xxx link naar KiV)

Meer info: https://www.kindengezin.be/img/Visietekst-werken-met-MKG.pdf 

Gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit: zin verlenen aan praktijk

Door wie? Kind en Gezin, VBJK 

Voor wie? kinderopvang

Inhoud: 

DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) is een netwerk van Europese organisaties. Ze streven hetzelfde doel na: diversiteit een plaats geven in kinderopvang, opvoeding en training. De missie en doelen van het netwerk werden vertaald naar 6 principes als houvast voor voorzieningen voor jonge kinderen. Deze brochure is een kennismaking met deze principes. Dit document wil in de eerste plaats een aanzet tot dialoog zijn.

https://vbjk.be/nl/publicaties/zin-verlenen-aan-praktijk 

Inclusieve opvang

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. De opvang kan hiervoor subsidies toegekend krijgen en zich laten begeleiden door een Centrum inclusieve kinderopvang.

Meer info:

Welke visie hanteren we? Welke concrete handvaten kunnen we aanreiken? Die vind je in onderstaande links. https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/inclusieve-opvang/#Visie-en-beleid 

Handleiding ‘‘Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften’, VBJK, 2007: https://vbjk.be/files/attachments/.827/handleiding_Inclusie_van_kinderen_met_specifieke_zorgbehoeften.pdf 

terug naar overzicht