Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2022 en 2023!

Ook in 2022 en 2023 maken we werk van het Vlaanderen-brede netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen.

WAAR ZETTEN WE OP IN?

WAAROM?

Een focus op grote onderwijskansen blijft broodnodig. Naast de grote diversiteit die Vlaamse basisscholen kenmerkt, heeft de coronacrisis de kloof tussen kinderen verscherpt. Zowel onderwijssociologen als onderwijseconomen spreken van een nakende sociale crisis waarbij vooral kinderen met een lagere sociaaleconomische status en met een andere thuistaal dan het Nederlands risico lopen op onderwijsachterstand. Werk maken van gelijke kansen, met daarbij bijzondere aandacht voor het positief omgaan met diversiteit in de klas en taalstimulering, wordt in de Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 als beleidsprioriteit naar voren geschoven en sluit ook aan bij de missie van de Koning Boudewijnstichting. Ook lerarenopleiders en onderwijsprofessionals uit het onderwijs plaatsen deze focus hoog op de agenda.

LEES MEER: Het persbericht vind je hier.

banner bij Kleine Kinderen Grote Kansen gaat verder in 2022 en 2023!
terug naar overzicht