Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Kinderrechtenperspectief als hefboom

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het gaat om rechten als goede levensomstandigheden, volwaardige kansen en zorgzame bescherming. Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders, vrijheid van geloof en meningsuiting, participatie ... Kinderrechteneducatie biedt inspiratie voor onze dagelijkse praktijk.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

Hieronder vind je inspiratie.

banner bij Kinderrechtenperspectief als hefboom
terug naar overzicht

Reflectie en professionalisering

Door wie? Unicef België
Voor wie? Lerarenopleider

Inhoud: 

Kadertekst kinderrechten
Door aandacht te besteden aan kinderrechten in de klaspraktijk wordt niet alleen hun concrete realisatie versterkt. Kinderrechten versterken op hun beurt de klaspraktijk, de leerkrachten en leerlingen.

Uitvoerig onderzoek geeft aan dat de verankering van kinderrechten in de lerarenopleiding belangrijk is voor zowel de onderwijskwaliteit als het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

Het bevordert daarnaast ook burgerschapswaarden en -gedrag en gelijke onderwijskansen.  

 

Meer info: 

Kinderrechten UNICEF Belgium
https://www.unicef.be/nl/leerkrachten/bordvolkinderrechten/ 

Reflectie - professionaliseringstraject

Door wie? Hogeschool Gent
Voor wie? lerarenopleider

Inhoud: 

Professionaliseringstraject van docenten waardoor docenten beschikken over tools en werkvormen om het kinderrechtendiscours in verschillende opleidingsonderdelen te realiseren in hun opleidingspraktijk met studenten, waarin kansarmoede geaccentueerd worden.

Meer info:

Projectresultaat KKGK_Professionaliseringstraject_kleuter en lager onderwijs HoGent.pdf

Leerlijn diversiteit Reflect to act

Door wie? Unicef België & UCLL Lerarenopleiding
Voor wie? Lerarenopleider

Inhoud:


Een pakket voor de lerarenopleiding over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten om met studenten stil te staan bij diverse actuele thema’s. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Vervolgens worden de diverse thema’s naar keuze verankerd en uitgediept in de les aan de hand van concrete werkvormen en achtergrondinformatie.

Meer info:

Reflect to act

Leerlijn diversiteit - kinderrechten met een voorbeeldopdracht

Door wie? Hogeschool Gent
Voor wie? lerarenopleider

Inhoud: 

Docenten werken op een concrete en coherente manier de vooropgestelde leerresultaatlijn rond maatschappelijk participeren uit om tot geëngageerde leraren te komen op het einde van het derde modeltraject. De realisatie van deze doelstelling zien we zowel in de lerarenopleiding kleuter als lager onderwijs en focust op beeldvorming en kinderrechten (ism Unicef).

Meer info: 

Projectresultaat KKGK_uitgebouwde leerlijn in curriculum_kleuter en lager onderwijs HoGent.docx 

Reflectie en professionalisering What do you think?

Door wie? Unicef België
Voor wie? Lerarenopleider

Inhoud:

 
We werkten samen met meer dan 100 kinderen en jongeren die in armoede leven in België. “Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven” is het resultaat van deze samenwerking. Het rapport onderzoekt hoe jongeren de armoede die ze ondergaan ervaren en brengt, vanuit het standpunt van deze kinderen en jongeren, een aantal gevolgen van armoede en sociale uitsluiting aan het licht. De getuigenissen van kinderen en jongeren geven aan hoezeer school kwetst en uitsluit. In een land dat recordhouder is wat betreft de ongelijkheden op school getuigt dit rapport van de mate waarin we collectief de plicht hebben om het tij te doen keren.

Meer info:

What do you think

Boek Spelen in zwarte sneeuw

Fragiel manifest tegen kinderarmoede, Bruno Vanobbergen, Leuven, LannooCampus, 2016, 142 p. 

'Spelen in zwarte sneeuw' is het boek van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. In dit kwetsbare manifest vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. We pleiten voor een structurele aanpak: niet de zoveelste pleister op de wonde, maar een respectvol beleid dat vertrekt vanuit de oorzaken van armoede en dat uitgaat van de rechten van elk kind.

Bijna een op vijf kinderen in België leeft in armoede. Armoede is voor buitenstaanders vaak onzichtbaar. Maar voor kinderen uit kansarme gezinnen is armoede vaak een dwingende constante. Als ze spelen, naar school gaan of winkelen: ze kunnen er niet aan ontsnappen.

Meer info op: https://sociaal.net/boek/spelen-in-zwarte-sneeuw/ 

terug naar overzicht