Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Lerende netwerken 2022-2023

!!! Onderstaand beeldmateriaal is enkel voor persoonlijk gebruik, niet voor publieke vertoningen. Dank om dit te respecteren !!!

banner bij Lerende netwerken 2022-2023
terug naar overzicht

Webinar 'Op weg met kinderen op de vlucht (uit Oekraïne)'

Herbekijk het webinar via deze link.

Kick-off en netwerkevent (11 mei 2022)

  • Herbijk hier de plenaire opstart van het kick-off en netwerkevent
    • een openingswoord van de opdrachtgevers (Koning Boudewijnstichting en Kabinet Weyts - Departement Onderwijs en Vorming)
    • een terug- en vooruitblik door de projectleiders
    • de voorstelling van de tipreeks 'Sterke taal in de basisschool' door Klasse.

  • Herbekijk hier de plenaire lezing van prof. dr. Wim Van Lancker (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven) - "Armoede op school: wat wel (en vooral wat niet) te doen?"

  • Herbekijk hier de Show & Tell (projectplannen van hogescholen)

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online)

Programma

9.00 uur

Verwelkoming + openingswoord
Projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen

9.15uur

Interactieve plenaire sessie: Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels
van begrijpend lezen
Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs


10.15 uur

PAUZE


10.30 uur

Parallelle inspiratiesessies


Sessie 1: Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere
school
Pieter Verstraeten, UCLL


Sessie 2: Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas
Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL


Sessie 3: EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas
Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs


Sessie 4: De leesscan. Op weg naar een duurzaam leesbeleid.
Lieve Van Severen, Odisee Hogeschool


12.00 uur

Good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen
Lisa Verhelst, Dagelijks Leren & Centrum voor Taal en Onderwijs


12.25 uur Afsluiting
Projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen


12.30 uur Einde

terug naar overzicht