Kwaliteitsvolle interacties

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

4 hefbomen:

WARME RELATIES: relatiebevorderende interacties

RIJKE TAAL: taalstimulerende interacties

EXPRESSIE: het muzisch-creatieve aanboren

DENKEN: denk- en onderzoeksstimulerende interacties

Deze hefbomen zijn nauw verbonden en kunnen we niet los zien van elkaar. Kruisbestuiving leidt tot vruchtbare resultaten.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

Hieronder vind je inspiratie over educare en warme overgangen/transities, voor meer hierover zie bij vervolgtraject 2019-2020.

Maak van routines leerkansen

Jonge kleuters zijn een kwart van de schooldag aan het wachten. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. “We zien zorg en leren nog te veel als tegengestelde begrippen”, zegt specialist Brecht Peleman. “In routines zitten net veel leerkansen.” Lees hier

Klaar voor het eerste leerjaar? Inzichten en tips voor een zachte overgang

Een zachte overgang, in het bijzonder voor kinderen die opgroeien in een meer kwetsbare situatie. Lees hier de blog van Kleutergewijsover over het Italiaanse deelproject van onderzoeker Balduzzi & Lazzari (2019). 

Meer informatie over warme transities kan je vinden bij het lerend netwerk dat plaats vond op 18 februari, zie website bij vervolgtraject 2019-2020.

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie

Rapport kleuterparticipatie. Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.