Kwaliteitsvolle interacties

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

4 hefbomen:

WARME RELATIES: relatiebevorderende interacties

RIJKE TAAL: taalstimulerende interacties

EXPRESSIE: het muzisch-creatieve aanboren

DENKEN: denk- en onderzoeksstimulerende interacties

Deze hefbomen zijn nauw verbonden en kunnen we niet los zien van elkaar. Kruisbestuiving leidt tot vruchtbare resultaten.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.