Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Deze website

Sinds 2016 wilt Kleine Kinderen Grote Kansen bijdragen aan de vorming van krachtige (onderwijs)professionals die positief omgaan met diversiteit, kansarmoede en ongelijkheid in een krachtige leeromgeving. Het ultieme doel is om een bijdrage te leveren aan de realisering van meer sociale gelijkheid in het Vlaamse onderwijsveld. Om dat doel en de beoogde impact op onderwijsprofessionals te realiseren, heeft het netwerk de afgelopen jaren ingezet op competenties die (toekomstige) leraren basisonderwijs ondersteunen bij het positief omgaan met diversiteit. Deze vijf competenties werden door het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) ontwikkeld en omvatten: 

1.      Armoede zien en diversiteit positief benaderen; 

2.      Werken aan kwaliteitsvolle interacties; 

3.      Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties; 

4.      Diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces; 

5.      Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen.  
(Roose, Pulinx, & Van Avermaet, 2014) 

Tussen 2016 en 2018 liepen twee projecten ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’. 1. Een onderwijsproject met alle bacheloropleidingen Kleuteronderwijs in Vlaanderen (Departement Onderwijs en Vorming en Koning Boudewijnstichting, i.s.m. Klasse)  2.Een project met organisaties die werken met jonge kinderen en hun gezinnen (Kind & Gezin en Koning Boudewijnstichting) Lees hier meer info.

In het schooljaar 2019-2020 liep er voor onderwijs een vervolgtraject. Hierbij zetten we in op verduurzaming en verankering van de resultaten van het voorgaande project. We verbreden de ingezette professionalisering naar de curricula van de educatieve bacheloropleidingen lager onderwijs. We verdiepen het thema transities. 

In het schooljaar 2020-2021 liep er wederom een vervolgtraject waar er ingezet werd op verduurzaming en verankering van de resultaten van de voorgaande projecten. Daarnaast werd er volop ingezet op de EHBO-stage en de projecten van de bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs. De foci van die projecten zijn te vinden bij vervolgtraject.

Momenteel is er een vervolgaanvraag ingediend voor 2022-2023.

Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, transitiedag mei 2018

Samen de strijd aangaan tegen kinderarmoede en ongelijkheid. Uitwisselen en bruggen bouwen. "Krachtige vaststellingen van verandering die mede door dit project zijn gerealiseerd." 

Hoor je graag het lied opnieuw van de transitiedag?

Lees je graag het blogbericht van Kleutergewijs over de transitiedag?