Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Deze website

Tussen 2016 en 2018 liepen twee projecten ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’. 1. Een onderwijsproject met alle bacheloropleidingen Kleuteronderwijs in Vlaanderen (Departement Onderwijs en Vorming en Koning Boudewijnstichting, i.s.m. Klasse)  2.Een project met organisaties die werken met jonge kinderen en hun gezinnen (Kind & Gezin en Koning Boudewijnstichting) Lees hier meer info.

In het schooljaar 2019-2020 liep er voor onderwijs een vervolgtraject. Hierbij zetten we in op verduurzaming en verankering van de resultaten van het voorgaande project. We verbreden de ingezette professionalisering naar de curricula van de educatieve bacheloropleidingen lager onderwijs. We verdiepen het thema transities. 

In het huidige schooljaar 2020-2021 loopt er wederom een vervolgtraject waar er ingezet wordt op verduurzaming en verankering van de resultaten van de voorgaande projecten. Daarnaast zetten we volop in op de EHBO-stage en de projecten van de bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs. De foci van die projecten zijn reeds te vinden bij vervolgtraject.
Geleidelijk zal er extra informatie toegevoegd worden aan de website. 

Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, transitiedag mei 2018

Samen de strijd aangaan tegen kinderarmoede en ongelijkheid. Uitwisselen en bruggen bouwen. "Krachtige vaststellingen van verandering die mede door dit project zijn gerealiseerd." 

Hoor je graag het lied opnieuw van de transitiedag?

Lees je graag het blogbericht van Kleutergewijs over de transitiedag?