Deze website

Tussen 2016 en 2018 liepen twee projecten ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’.

1. Een onderwijsproject met alle bacheloropleidingen Kleuteronderwijs in Vlaanderen (2016-18), Departement Onderwijs en Vorming en Koning Boudewijnstichting, i.s.m. Klasse.

2. Een project met organisaties die werken met jonge kinderen en hun gezinnen, Kind & Gezin en Koning Boudewijnstichting.

Lees hier meer info over de twee projecten

Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, transitiedag mei 2018

Samen de strijd aangaan tegen kinderarmoede en ongelijkheid. Uitwisselen en bruggen bouwen. "Krachtige vaststellingen van verandering die mede door dit project zijn gerealiseerd." 

Hoor je graag het lied opnieuw van de transitiedag?

Lees je graag het blogbericht van Kleutergewijs over de transitiedag?

Projectteam

Alle lerarenopleidingen Bachelor kleuteronderwijs

Pedagogische begeleidingsdiensten en onderwijscentra

Externe organisaties