Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Contacteer ons

Heb je vragen?

Contacteer [email protected] (algemene vragen, vragen over projecten hogescholen en vragen over monitoring) of [email protected] (algemene vragen, vragen over lerende netwerken).

 

Heb je zelf inspirerend materiaal voor deze website of onze sociale mediakanalen (boek, methode, tool, materiaal, video, onderzoeksresultaat, ...)?

Aarzel dan niet en post het op data.grotekansen.be of stuur een mailtje naar [email protected]

Wil je op de hoogte blijven?

Vervolg 2021 en 2022-2023

Eveline Mertens, Bénédicte Vanblaere en Leen Van Achte

Eveline en Bénédicte: projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen

Samen met alle lerarenopleidingen in Vlaanderen zetten Bénédicte en Eveline hun schouders onder dezelfde maatschappelijke missie: samen naar grote onderwijskansen. Ze zijn verantwoordelijk voor de algemene projectcoördinatie, het organiseren van de KKGK-lerende netwerken en de opvolging van de projecten van de hogescholen

[email protected]

[email protected]

Leen: communicatiemedewerker Kleine Kinderen Grote Kansen

Leen ondersteunt KKGK door de verschillende communicatiekanalen te beheren. Volg ons via Facebook, Twitter of Instagram! 

[email protected]

Vervolgtraject 2019-2020

Sofie Verschaeve en Carolien Frijns

projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen
Samen met alle lerarenopleidingen in Vlaanderen zetten Sofie en Carolien hun schouders onder dezelfde maatschappelijke missie: samen naar meer sociale gelijkheid.

Carolien Frijns

aanspreekpunt educatieve bacheloropleidingen voor lager onderwijs
Carolien is opdrachthouder onderzoek, onderzoeker en docent in de Educatieve bacheloropleiding lager onderwijs (Arteveldehogeschool). Ze is aan de KU Leuven gepromoveerd op onderzoek naar taal leren en gelijke onderwijskansen, en werkte zeven jaar aan het Centrum voor Taal en Onderwijs aan dezelfde universiteit.

Sofie Verschaeve

aanspreekpunt educatieve bacheloropleidingen voor kleuter onderwijs
Zij is docent in de educatieve bacheloropleiding voor kleuter onderwijs (Arteveldehogeschool). Zij is graag betrokken bij de thema's omtrent diversiteit en inclusie. Zij wenst graag kansen te creëren voor kinderen en ouders in kwetsbare situaties. Zij is gedreven om samen te werken aan krachtige leraren in een krachtige inclusieve samenleving.

Project 2016 -2018

Jan De Mets

Projectleider
Steunpunt Diversiteit en Leren - UGent

Ik ben verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent (SDL) en werk ook als freelance schrijver (o.m. over tal van onderwijsgerelateerde thema's). Onderwijsvernieuwing en -versterking zijn mijn dada's. Ik ben dus blij mijn schouders onder dit project te kunnen zetten. Kinderen alle kansen geven lijkt een cliché en een boutade, maar wordt hier doorheen de projectjaren stelselmatig en systematisch aangepakt. Van bij de opleiding van toekomstige leerkrachten.

Els Mertens

Projectmedewerker
Opleidingshoofd en docent godsdienst - Odisee Campus Brussel

Ik vind dit project erg belangrijk om aan mee te werken omdat kinderen de motor zijn van een maatschappij. Kinderen zouden zorgeloos moeten kunnen spelen, leren en groeien. Kansen geven aan kinderen en jongeren betekent meebouwen aan een maatschappij waar iedereen zich kan thuis voelen, elk vanuit zijn eigen talenten.

Veerle Martens

Projectmedewerker
Coördinator lerarenopleiding kleuteronderwijs - Artevelde

Ik ben coördinator in de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool en heel begaan met dit project. Hoe kunnen we onze studenten de beste leeromgeving bieden om met de maatschappelijke realiteit van vandaag te leren omgaan (armoede, meertaligheid, superdiversiteit)? Die vraag houdt me dagelijks bezig in mijn contacten met docenten, studenten en mensen uit het professioneel veld van kleuteronderwijs. Door dit project kunnen we sterkere docenten vormen en kunnen we inzetten op het versterken van leraren, ondersteuners en directies in kleuterscholen. Het feit dat we krachten van zoveel partijen bundelen maakt dit project uniek!

Sofie Verschaeve

Projectmedewerker
Docent bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs - Artevelde

Ik ben docent en projectmedewerker in de opleiding Bachelor kleuteronderwijs. Ik ben graag betrokken bij de thema's omtrent diversiteit en zorg. Reeds vele jaren heb ik een grote affiniteit met kinderen en ouders in kwetsbare situaties. Ik geloof zo sterk in hun mogelijkheden en wens graag voor hen kansen te creëren. Ik ben gedreven om samen te werken aan krachtige leraren in een krachtige samenleving.

Jo Van de Weghe

Projectmedewerker
Lector Professionele Bachelor Kleuteronderwijs - KdG Hogeschool

De voorbije jaren werkte ik in binnen- en buitenland rond het thema equity in Early Childhood Education. Ik tracht binnen het KKGK-team een verbindende rol op te nemen met focus op promising practices en curriculum design.